Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ancak Türkiye'nin doğu bölgesinde bir üniversite kurulması girişimleri çok önceleri başlamıştır.

Van'da bir Üniversite kurulması fikri çok eski olup Cumhuriyet öncesine kadar dayanmaktadır. Osmanlı Padişahı Il. Abdulhamit'in "Eski Hastane adıyla bilinen Van'daki boş arsaya, bir medrese ve tekke inşası için Van Nakibüleşraf Vekili Taha Efendiye izin verildiğine dair emri" 3 Ekim 1905 yılında vermiş olduğu talimattan anlaşılmaktadır. Ayrıca "Van'da açılması istenilen darülfünunun (üniversite) inşa masraflarının Evkaf-ı Hümayun Hazinesi'nden karşılanması ve padişahın adıyla anılmasına dair Sadaret'ten Evkaf-ı Hümayun ve Dahiliye Nezareti'ne gönderilen 3 Temmuz 1913 sayılı yazı" da Van'da kurulması istenen Üniversiteye ayrı bir önem verildiği de anlaşılmaktadır.

Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'i, incelemeler yapmak üzere Van'a göndermiş; Mustafa Necati Bey'de, Van'da üniversite kurulmasını gerekli görmüştür. 1928 yılında, öğretmen Ferit Nur (Kuran) Bey Van'a gönderilmiş ve mevcut ortaokulu liseye dönüştürerek, kurulması tasarlanan üniversitenin çekirdegini oluşturması istenmiştir. Atatürk 1 Kasım 1937'de, TBMM açış nutkunda, 'Doğu bölgesi için Van Gölü Sahillerinin en güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet üniversitesi ile modern bir kültür şehri oluşturmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir.' demiş, bu maksatla, o dönemin Milli Egitim Bakanı Saffet Arıkan'ı, arazi tespiti için Van'a göndermiştir. 1938 yılı Kasım başında TBMM açış nutkunda, Atatürk 'İstanbul Üniversitesi'nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanması ve Şark Üniversitesi'nin yapılan etütlerle tespit edilmiş olan esaslar dairesinde, Van Gölü civarında kurulması hızla ve önemle devam etmektedir' demiştir.

11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığınca, aralarında Prof. Dr. Afet İnan'ın bulundugu, 15 kişilik bir heyet oluşturulmuş ve Doğu Üniversitesi'nin yerinin tespiti için esaslı incelemelerde bulunulmuştur.

Bu heyet, merkezi Van olacak bir Doğu Üniversitesi'nin kurulmasını; Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'da bazı fakülte ve enstitülerin, Doğu Üniversitesi'ne yardımcı şubeler olarak açılmasını uygun görmüştür. Bu sıralarda Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin sayısı arttırılmış; İzmir, Erzurum, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Malatya, Kayseri, Eskişehir, Bursa ve Edirne'de yeni üniversiteler veya bunların çekirdeğini oluşturacak fakülte, yüksekokul ve akademiler açılmıştır. Ancak bu dönemlerde Van bu mutlu iller arasına girememiştir.

1968 yılında 'Van Üniversite ve Yüksekokullari Kurma ve Yaşatma Derneği' kurulmuş olup, bu dernek, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı bir fakültenin Van'da açılması ve daha sonra ayrı bir üniversite haline dönüştürülınesi için çaba harcamıştır. Bu amaçla, 1981 yılında oluşturulan bir heyet Ankara'ya gitmiş, Devlet Başkanı Sayın Kenan EVREN tarafından kabul edilen dernek üyelerine, Van'da bir üniversite kurulacağı müjdesi verilmiştir. 6 Kasım 1981 tarihinde üniversitelerimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun çıkarılmasından yaklaşık 8,5 ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Bu kararname ile yeni üniversiteler açıldı. Bunların arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de vardı. Van'da bir üniversite kurulmasını teminen çeşitli yerel girişimlerde olmuştur.

Üniversitemiz, kuruluş ve gelişmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunmak, gelip ders vermek vb. şekillerde emeği geçen herkese minnet ve şükran borçludur.

Halen 17 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Van Gölü kenarında kurulmuş, şehir merkezine 15 km mesafede olan bir eğitim kurumu olarak Merkez Zeve Kampüsü ile Gevaş, Özalp ve Erciş ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin ismi 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanun gereğince Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak değiştirilmiş olup, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Lisans bölümlerini listelenmektedir.

Denizcilik Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ(FAKÜLTE) SAY Ücretsiz

Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
DİŞ HEKİMLİĞİ SAY Ücretsiz

Eczacılık Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
ECZACILIK SAY Ücretsiz

Edebiyat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
ANTROPOLOJİ EA Ücretsiz
ARKEOLOJİ EA Ücretsiz
COĞRAFYA SÖZ Ücretsiz
FELSEFE EA Ücretsiz
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DİL Ücretsiz
Psikoloji EA Ücretsiz
SANAT TARİHİ SÖZ Ücretsiz
SOSYOLOJİ EA Ücretsiz
TARİH SÖZ Ücretsiz
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SÖZ Ücretsiz

Eğitim Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY Ücretsiz
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY Ücretsiz
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ SAY Ücretsiz
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY Ücretsiz
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SAY Ücretsiz
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SAY Ücretsiz
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ Ücretsiz
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA Ücretsiz
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EA Ücretsiz
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ Ücretsiz
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ Ücretsiz
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ Ücretsiz
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SÖZ Ücretsiz

Erciş İşletme Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İŞLETME EA Ücretsiz

Fen Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
BİYOLOJİ SAY Ücretsiz
Kimya SAY Ücretsiz
MATEMATİK SAY Ücretsiz
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK SAY Ücretsiz

Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
SİNEMA VE TELEVİZYON SÖZ Ücretsiz

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
EKONOMETRİ EA Ücretsiz
İKTİSAT EA Ücretsiz
İŞLETME EA Ücretsiz
KAMU YÖNETİMİ EA Ücretsiz
ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA Ücretsiz

İlahiyat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İLAHİYAT SÖZ Ücretsiz

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
MİMARLIK SAY Ücretsiz
Peyzaj Mimarlığı SAY Ücretsiz
Şehir ve Bölge Planlama SAY Ücretsiz

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY Ücretsiz
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAY Ücretsiz
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SAY Ücretsiz
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SAY Ücretsiz

Su Ürünleri Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Su Ürünleri Mühendisliği SAY Ücretsiz

Tıp Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
TIP SAY Ücretsiz

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Bölüm Puan Türü Burs Türü
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL) EA Ücretsiz

Van Sağlık Yüksekokulu

Bölüm Puan Türü Burs Türü
EBELİK (YÜKSEKOKUL) SAY Ücretsiz
HEMŞİRELİK (YÜKSEKOKUL) SAY Ücretsiz

Veteriner Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
VETERİNERLİK SAY Ücretsiz

Ziraat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Bahçe Bitkileri SAY Ücretsiz
BİTKİ KORUMA SAY Ücretsiz
Tarım Ekonomisi EA Ücretsiz
TARLA BİTKİLERİ SAY Ücretsiz
ZOOTEKNİ SAY Ücretsiz

Ön lisans bölümlerini listelenmektedir.

Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ANESTEZİ TYT Ücretsiz

Gevaş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
BAHÇE TARIMI TYT Ücretsiz
BANKACILIK VE SİGORTACILIK TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
BANKACILIK VE SİGORTACILIK TYT Ücretsiz

Başkale Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz

Gevaş Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz

Özalp Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz

Van Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Çocuk Gelişimi TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ÇOCUK GELİŞİMİ TYT Ücretsiz

Özalp MYO

Program Puan Türü Burs Türü
DIŞ TİCARET TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
DİYALİZ TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Eczane Hizmetleri TYT Ücretsiz

Başkale MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ELEKTRİK TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ELEKTRİK TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
GELENEKSEL EL SANATLARI TYT Ücretsiz

Özalp MYO

Program Puan Türü Burs Türü
GIDA TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
İLK VE ACİL YARDIM TYT Ücretsiz
İLK VE ACİL YARDIM TYT İÖ-Ücretli

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Van Güvenlik MYO

Program Puan Türü Burs Türü
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
İŞLETME YÖNETİMİ TYT Ücretsiz

Muradiye MYO

Program Puan Türü Burs Türü
KİMYA TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Gevaş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TYT Ücretsiz

Muradiye MYO

Program Puan Türü Burs Türü
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
MAKİNE TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
MAKİNE TYT Ücretsiz
MİMARİ RESTORASYON TYT Ücretsiz
MOBİLYA VE DEKORASYON TYT Ücretsiz

Gevaş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI TYT Ücretsiz

Özalp MYO

Program Puan Türü Burs Türü
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI TYT Ücretsiz

Başkale MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ORGANİK TARIM TYT Ücretsiz

Gevaş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ORGANİK TARIM TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ TYT Ücretsiz

Van Güvenlik MYO

Program Puan Türü Burs Türü
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA TYT Ücretsiz

Erciş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
PAZARLAMA TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
PERFÜZYON TEKNİKLERİ TYT Ücretsiz

Muradiye Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Peyzaj ve Süs Bitkileri TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
RADYOTERAPİ TYT Ücretsiz

Özalp MYO

Program Puan Türü Burs Türü
TARLA BİTKİLERİ TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TYT Ücretsiz
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TYT Ücretsiz
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ TYT Ücretsiz

Özalp MYO

Program Puan Türü Burs Türü
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ TYT Ücretsiz

Van MYO

Program Puan Türü Burs Türü
TURİST REHBERLİĞİ TYT Ücretsiz
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TYT Ücretsiz

Gevaş MYO

Program Puan Türü Burs Türü
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TYT Ücretsiz

Van Sağlık Hizmetleri MYO

Program Puan Türü Burs Türü
YAŞLI BAKIMI TYT Ücretsiz