Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Öğrenim Ücreti: Eğitim ve öğretim ücrete tabidir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti Burssuz öğrenciler için yıllık 5.500 Avro'dur. (% 25 Burslu (Teşvik Bursu) öğrenciler için 4.125 Avro, % 50 Burslu (Başarı Bursu) öğrenciler için ise 2.750 Avro) İngilizce Hazırlık Okulu öğretim ücreti her yıl için alınır ve yıllık ücret Burssuz öğrenciler için 4.000 Avro'dur. ( % 25 Burslu (Teşvik Bursu) öğrenciler için 3.000 Avro, % 50 Burslu (Başarı Bursu) öğrenciler için ise 2.000 Avro) Öğrenim ücretleri (4) dört eşit taksit halinde tahsil edilir. Başarı bursu öğrencinin öğrenime devam ettiği, dönem not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,25 olduğu ve disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Aksi halde bursları Teşvik bursuna ( %25) dönüştürülür.Teşvik bursu ise öğrencinin dönem not ortalamasının en az 1, 70 olduğu ve disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Aksi halde teşvik bursu kesilir. Başarı ve teşvik bursları karşılıksız olup, hazırlık sınıfı programlarında geçirilecek süreyi de kapsamaktadır. 2009 ÖSS sıralamasında Üniversitenin Başarı Burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı SÖZ-2, EA-2 veya SAY-2 puan türlerinden birinde ilk 6000'e (DİL puanı ile girenlerin ilk 1000'e) girenlerin bursu % 100'e yükseltilir. SÖZ-2, EA-2 veya SAY-2 ham puanı 240 (DİL ham puanı 250) ve üzeri olanlar ile okul birincilerinin burslarına % 25 ilave yapılır. Yükseltilen bu bursların devamı için öğrencinin disiplin cezası almaması, İngilizce Hazırlık Okulunu en fazla bir senede geçmesi ve fakülte sınıflarında genel not ortalamasının (GNO) her dönem 4,00 üzerinden % 100 burslularda en az 2,70, % 75 burslularda en az 2,50 olması gerekir. İngilizce Hazırlık Okulu hariç, öğrenim süresi boyunca her akademik dönem sonunda GNO'sı 3,75'i geçen öğrenciler, o dönemi izleyen akademik yarıyıl için geçerli olmak üzere % 75 Burslu sayılır. GNO'nın 3,90'ı geçmesi durumunda öğrenci, sadece bir sonraki dönem için geçerli olmak üzere, % 100 burslu sayılır. Burslu programa yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde program değiştirdikleri takdirde bursları bir kademe ( %25) düşürülebilir. Barınma ve yemek ücretleri ile her yıl yapılması zorunlu olan oturma izni ve sağlık raporu alınması ile sağlık sigortası yapılması öğrenim ücretine ve bursuna dahil değildir.

Hazırlık Programı: Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde öğretim dili İngilizcedir. Kayıtta İngilizce yeterliliğini üniversitece belirlenen kriterlere göre belgeleyemeyen tüm öğrencilere ortak seviye tespit sınavı verilir. Bu sınavda barajı aşan öğrenciler yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler İngilizce dil seviyelerine göre Hazırlık Okuluna devam ederler. Üniversite bünyesinde İngilizce Hazırlık Okulu vardır. İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık öğrenim süresine dahil değildir. İngilizce Hazırlık Okulunda normal öğrenimin süresi Başlangıç ve Temel düzeyden başlayanlar için bir akademik yıl, Orta ve İleri düzeyden başlayan öğrenciler için en az bir dönemdir. ( 8 Hafta) Herhangi bir düzeyde iki kez başarısız olan veya birden fazla düzeyi tekrar etme durumuna gelen Başarı Burslu öğrencilerin bursu Teşvik Bursuna dönüşür. Hazırlık Okulunda bir yılda başarılı olamayan öğrencilerin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan yeterlik sınavına katılmaları gerekir. Yaz okulu sonunda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl başında verilecek yeterlik sınavını Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte alır Bu sınavda da başarısız olan öğrencilere fakültede derslere devam hakkı verilmez, ancak eksiklerini, ya kendi imkanları ile veya Hazırlık Okulunda açılan kurlarda (1) dönem için 1.000 Avro, (1) yarıyıl için 2.000 Avro ücret ödeyerek tamamlamaları için bir yıla kadar ek süre verilir. Bu öğrenciler izleyen akademik yarıyıl başına kadar verilecek yeterlik sınavlarını alırlar. Bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin fakülte sınıflarına kaydı yapılmaz.

Lisans bölümlerini listelenmektedir.

Eğitim Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İngilizce Öğretmenliği DİL %50 Burslu
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) DİL %75 Burslu
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) DİL Tam Burslu

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İktisat EA Tam Burslu
İktisat EA %75 Burslu
İktisat EA %50 Burslu
İŞLETME EA Tam Burslu
İşletme EA %75 Burslu
İşletme EA %50 Burslu
ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA %75 Burslu
ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA %50 Burslu
ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA Tam Burslu
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS EA Tam Burslu
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS EA %75 Burslu
Uluslararası Ticaret ve Finans EA %50 Burslu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
MİMARLIK SAY %75 Burslu
MİMARLIK SAY Tam Burslu
Mimarlık SAY %50 Burslu

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI SÖZ Tam Burslu
GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI SÖZ %75 Burslu
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı SÖZ %50 Burslu
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DİL Tam Burslu
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DİL %50 Burslu
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DİL %75 Burslu
PSİKOLOJİ EA %50 Burslu
PSİKOLOJİ EA %25 Burslu
PSİKOLOJİ EA Tam Burslu
Psikoloji EA %75 Burslu
SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER EA %75 Burslu
SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER EA Tam Burslu
Sosyal ve Siyasal Bilimler EA %50 Burslu
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 'nin ön lisans bölümü bulunmamaktadır.