Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

KONYA

Öğrenci Sayısı

-

Uluslararası Öğrenci

-

Yerleşme Oranı

-

Ortalama Ücret

-

Erasmus

-

Teknoloji Ofisi

-

Konya'da üniversite açılması konusunun gündeme geldiği tarih 1955 yılıdır. Bu tarihte Konya'da üniversitenin kurulması için TBMM'de bir kanun tasarısı hazırlandı. Tasarı, Milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından da imzalandı. Ancak tasarı talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçemedi. Bu tarihten 7 yıl sonra, 1962'de Konya, M.E.B.'e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü veYüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adımını atmış oldu. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için1968 yılında Konya'da Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayret ve sarf edilen çabalar boşa gitmedi ve bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kuruldu. Binası, dersanesi, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında çocuk esirgeme kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9. maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ünvanını aldı.

Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhasını teşkil eden bu üç okuldan asıl üniversiteye geçiş ise, 1975 yılında gerçekleşti. 11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren "4 üniversitenin kurulması ile ilgili" 1873 sayılı kanunla yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi' de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçmiştir.

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kurulmasına, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eğitim Fakültesi'ne dönüştürülmesine, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne dönüştürülmesine, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine, Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin kurulmasına, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmesine, Niğde'de Niğde Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasına, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu'nun Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmesine, Niğde Eğitim Enstitüsü'nün Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmesine karar verilmiştir. 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.

Bugün ise Selçuk Üniversitesi 16 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 85.000'in üzerindeki öğrenci sayısı ile Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Konferans Salonu
Kütüphane
Spor Salonu
Yemekhane
Öğrenci Yurdu
Sağlık Merkezi
Banka
Otopark
Güvenlik
Kafeterya
Engelsiz Kampüs
Teknoloji Ofisi
Fotokopi Merkezi
Erasmus

Lisans bölümlerini listelenmektedir.

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Beslenme ve Diyetetik SAY Ücretsiz
Hemşirelik SAY Ücretsiz
İşletme EA Ücretsiz
Maliye EA Ücretsiz

Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Gıda Mühendisliği SAY Ücretsiz
Makine Mühendisliği SAY Ücretsiz

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İşletme EA Ücretsiz
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA Ücretsiz
Yönetim Bilişim Sistemleri EA Ücretsiz

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY Ücretsiz
Organik Tarım İşletmeciliği EA Ücretsiz
Sosyal Hizmet EA Ücretsiz
Turizm İşletmeciliği EA Ücretsiz
Turizm Rehberliği DİL Ücretsiz

Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Diş Hekimliği Fakültesi SAY Ücretsiz

Eczacılık Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Eczacılık Fakültesi SAY Ücretsiz

Edebiyat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL Ücretsiz
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) DİL Ücretsiz
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) DİL Ücretsiz
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ) DİL Ücretsiz
Arkeoloji EA Ücretsiz
Fars Dili ve Edebiyatı DİL Ücretsiz
Felsefe EA Ücretsiz
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL Ücretsiz
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL Ücretsiz
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL Ücretsiz
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL Ücretsiz
Psikoloji EA Ücretsiz
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL Ücretsiz
Sanat Tarihi SÖZ Ücretsiz
Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ Ücretsiz
Sosyoloji EA Ücretsiz
Sosyoloji (İÖ) EA Ücretsiz
Tarih SÖZ Ücretsiz
Tarih (İÖ) SÖZ Ücretsiz
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ Ücretsiz
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ Ücretsiz

Eğitim Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY Ücretsiz
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA Ücretsiz
Türkçe Öğretmenliği SÖZ Ücretsiz

Fen Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Aktüerya SAY Ücretsiz
Biyokimya SAY Ücretsiz
Biyoloji SAY Ücretsiz
Biyoteknoloji SAY Ücretsiz
Fizik SAY Ücretsiz
İstatistik SAY Ücretsiz
Kimya SAY Ücretsiz
Matematik SAY Ücretsiz

Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY Ücretsiz
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA Ücretsiz
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) EA Ücretsiz

Hemşirelik Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Hemşirelik SAY Ücretsiz

Hukuk Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Hukuk Fakültesi EA Ücretsiz
Hukuk Fakültesi (İÖ) EA Ücretsiz

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İktisat EA Ücretsiz
İktisat (İÖ) EA Ücretsiz
İşletme EA Ücretsiz
İşletme (İÖ) EA Ücretsiz
İşletme (İngilizce) EA Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA Ücretsiz
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA Ücretsiz
Uluslararası İlişkiler EA Ücretsiz
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA Ücretsiz
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA Ücretsiz
Uluslararası Ticaret EA Ücretsiz
Uluslararası Ticaret (İÖ) EA Ücretsiz

İletişim Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Gazetecilik SÖZ Ücretsiz
Gazetecilik (İÖ) SÖZ Ücretsiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ Ücretsiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ Ücretsiz
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ Ücretsiz
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ Ücretsiz
Reklamcılık SÖZ Ücretsiz
Reklamcılık (İÖ) SÖZ Ücretsiz

İslami İlimler Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İslami İlimler SÖZ Ücretsiz
İslami İlimler (İÖ) SÖZ Ücretsiz

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY Ücretsiz
Beslenme ve Diyetetik SAY Ücretsiz
Çocuk Gelişimi EA Ücretsiz
Çocuk Gelişimi (İÖ) EA Ücretsiz
Ebelik SAY Ücretsiz
Odyoloji SAY Ücretsiz
Sağlık Yönetimi EA Ücretsiz
Sağlık Yönetimi (İÖ) EA Ücretsiz
Sosyal Hizmet EA Ücretsiz

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi EA Ücretsiz
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi EA Ücretsiz
Havacılık Yönetimi EA Ücretsiz
Moda Tasarımı EA Ücretsiz
Seramik Tasarımı SÖZ Ücretsiz
Uçak Gövde-Motor Bakım SAY Ücretsiz

Teknoloji Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Mühendisliği SAY Ücretsiz
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY Ücretsiz
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY Ücretsiz
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY Ücretsiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY Ücretsiz
Makine Mühendisliği SAY Ücretsiz
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY Ücretsiz
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY Ücretsiz
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY Ücretsiz
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY Ücretsiz

Tıp Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Tıp Fakültesi SAY Ücretsiz

Turizm Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ Ücretsiz
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ Ücretsiz
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) DİL Ücretsiz
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL Ücretsiz
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (İÖ) DİL Ücretsiz
Turizm İşletmeciliği EA Ücretsiz
Turizm Rehberliği DİL Ücretsiz

Veteriner Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Veteriner Fakültesi SAY Ücretsiz

Ziraat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Bahçe Bitkileri SAY Ücretsiz
Bitki Koruma SAY Ücretsiz
Gıda Mühendisliği SAY Ücretsiz
Peyzaj Mimarlığı SAY Ücretsiz
Tarım Ekonomisi EA Ücretsiz
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY Ücretsiz
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY Ücretsiz
Tarla Bitkileri SAY Ücretsiz
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY Ücretsiz
Zootekni SAY Ücretsiz

Ön lisans bölümlerini listelenmektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Adalet TYT Ücretsiz
Adalet (İÖ) TYT Ücretsiz

Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
Elektronik Teknolojisi TYT Ücretsiz
Lojistik TYT Ücretsiz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
Yerel Yönetimler TYT Ücretsiz

Akşehir Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
İşletme Yönetimi TYT Ücretsiz
Maliye TYT Ücretsiz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
Turist Rehberliği TYT Ücretsiz
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT Ücretsiz
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT Ücretsiz

Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Aşçılık TYT Ücretsiz
Aşçılık (İÖ) TYT Ücretsiz
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT Ücretsiz
Dış Ticaret TYT Ücretsiz
İşletme Yönetimi TYT Ücretsiz
Lojistik TYT Ücretsiz
Maliye TYT Ücretsiz
Maliye (İÖ) TYT Ücretsiz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
Turist Rehberliği TYT Ücretsiz
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT Ücretsiz
Yerel Yönetimler TYT Ücretsiz

Bozkır Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT Ücretsiz
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT Ücretsiz
Mimari Restorasyon TYT Ücretsiz
Mimari Restorasyon (İÖ) TYT Ücretsiz
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT Ücretsiz

Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Dış Ticaret TYT Ücretsiz
Makine TYT Ücretsiz
Makine, Resim ve Konstrüksiyon TYT Ücretsiz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
Otomotiv Teknolojisi TYT Ücretsiz

Çumra Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT Ücretsiz
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT Ücretsiz
Gıda Teknolojisi TYT Ücretsiz
Laboratuvar Teknolojisi TYT Ücretsiz
Makine, Resim ve Konstrüksiyon TYT Ücretsiz
Organik Tarım TYT Ücretsiz
Peyzaj ve Süs Bitkileri TYT Ücretsiz
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT Ücretsiz

Doğanhisar Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
Lojistik TYT Ücretsiz
Maliye TYT Ücretsiz
Spor Yönetimi TYT Ücretsiz
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT Ücretsiz

Güneysınır Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgi Güvenliği Teknolojisi TYT Ücretsiz
Harita ve Kadastro TYT Ücretsiz
Tapu ve Kadastro TYT Ücretsiz

Hadim Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT Ücretsiz
Harita ve Kadastro TYT Ücretsiz

Huğlu Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgi Güvenliği Teknolojisi TYT Ücretsiz
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT Ücretsiz
Makine TYT Ücretsiz
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT Ücretsiz
Silah Sanayi Teknikerliği TYT Ücretsiz

Ilgın Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
Elektrik TYT Ücretsiz
Elektronik Teknolojisi TYT Ücretsiz
Makine TYT Ücretsiz
Mekatronik TYT Ücretsiz

Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Harita ve Kadastro TYT Ücretsiz
İnşaat Teknolojisi TYT Ücretsiz
Lojistik TYT Ücretsiz
Mekatronik TYT Ücretsiz
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT Ücretsiz
Yapı Denetimi TYT Ücretsiz
Yerel Yönetimler TYT Ücretsiz

Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT Ücretsiz
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT Ücretsiz
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT Ücretsiz
Özel Güvenlik ve Koruma TYT Ücretsiz
Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT Ücretsiz
Yerel Yönetimler TYT Ücretsiz

Kulu Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
Dış Ticaret TYT Ücretsiz
Elektrik TYT Ücretsiz
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT Ücretsiz

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Ameliyathane Hizmetleri TYT Ücretsiz
Anestezi TYT Ücretsiz
Çocuk Gelişimi TYT Ücretsiz
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT Ücretsiz
Diyaliz TYT Ücretsiz
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT Ücretsiz
Fizyoterapi TYT Ücretsiz
İlk ve Acil Yardım TYT Ücretsiz
Odyometri TYT Ücretsiz
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT Ücretsiz
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT Ücretsiz
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT Ücretsiz
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT Ücretsiz
Yaşlı Bakımı TYT Ücretsiz

Sarayönü Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
Çevre Koruma ve Kontrol TYT Ücretsiz
Gıda Teknolojisi TYT Ücretsiz
Organik Tarım TYT Ücretsiz

Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Aşçılık TYT Ücretsiz
Aşçılık (İÖ) TYT Ücretsiz
Dış Ticaret TYT Ücretsiz
Elektronik Teknolojisi TYT Ücretsiz
İnşaat Teknolojisi TYT Ücretsiz
Turist Rehberliği TYT Ücretsiz
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT Ücretsiz
Yerel Yönetimler TYT Ücretsiz

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT Ücretsiz
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT Ücretsiz
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT Ücretsiz
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT Ücretsiz
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT Ücretsiz
Dış Ticaret TYT Ücretsiz
Dış Ticaret (İÖ) TYT Ücretsiz
Emlak ve Emlak Yönetimi TYT Ücretsiz
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) TYT Ücretsiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT Ücretsiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT Ücretsiz
İşletme Yönetimi TYT Ücretsiz
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT Ücretsiz
Lojistik TYT Ücretsiz
Lojistik (İÖ) TYT Ücretsiz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT Ücretsiz
Pazarlama TYT Ücretsiz
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT Ücretsiz
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT Ücretsiz

Taşkent Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
Harita ve Kadastro TYT Ücretsiz
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT Ücretsiz

Yunak Meslek Yüksekokulu

Program Puan Türü Burs Türü
Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
Maliye TYT Ücretsiz