Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi

YÖK AÇIKLADI “Yatay Geçiş”te hangi düzenlemeler yapıldı?

YÖK AÇIKLADI “Yatay Geçiş”te hangi düzenlemeler yapıldı?

2018 yılında Üniversite Sınav Sisteminde yapılan değişiklik sonrasında puan türlerinde azalma olmuştur. 2018 öncesinde YGS puan türü ile öğrenci alan bölüm ve programlarda YGS 1-2-3-4-5-6 olmak üzere 6 puan türü; LYS ile öğrenci alan bölümlerde MF 1-2-3-4; TM 1-2-3; SÖZ 1-2; DİL 1-2-3 olmak üzere 18 farklı puan türü vardı. Değişiklik sonrasında puan türleri azaltılarak TYT, Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil olmak üzere 5 puan türü getirildi.

Sistemde yapılan bu değişiklik sonrasında Kurum İçi yatay geçişlerde de revize yapılmasına karar verildi. Önceki yıllarda Kurum İçi yatay geçişlerde öğrenci okuduğu bölümden aynı puan türünde olan farklı bir bölüme geçiş başvurusu yaptığında taban puanına bakılmaksızın not ortalamasına göre değerlendiriliyordu. Puan türlerinin azaltılması nedeniyle program ve bölümler arasındaki kurum içi yatay geçişlerde bir kural olması gerekiyordu.

Örneğin; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü MF-3 puan türü ile, Bilgisayar Mühendisliği MF-4 puan türü ile öğrenci alırken yeni sistemde her iki bölümde Sayısal puan türü ile öğrenci alıyor. Aynı şekilde 2 yıllık ön lisans programları içinde öncesinde YGS 1-2-3-4-5-6 olmak üzere 6 puan türü varken yeni sistemde tüm programlar TYT puan türüne göre öğrenci almaktadır. 

12 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede; YÖK’ün kurum içi yatay geçişte farklı puan türünde aranan yurt içi taban puan şartını tüm bölümler için aranması kararı yer almaktadır.

YÖK’ün bu kararı aynı zamanda farklı puan türlerinden kurum içi yatay geçiş yapacak olan öğrencilere bir puan zorunluluğu getirerek geçişleri haksızlığa yol açmayacak şekilde tüm öğrenciler için adaletli hale getirmiştir.

 

12 Nisan 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30743

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE

KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2010

27561

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/8/2011

28027

2-

21/9/2013

28772

3-

2/5/2014

28988

4-

18/3/2016

29657

5-

9/6/2017

30091

 

 

 

Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı

MADDE 9 (5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.