Polis Akademisi

Emniyet Te┼čkilat─▒na güvenlik alan─▒nda dünyadaki geli┼čmeleri yak─▒ndan takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine sayg─▒l─▒, toplumun huzur ve güvenli─čini sa─člamada yeterli donan─▒ma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çal─▒┼čan ve çal─▒┼čt─▒rabilen amir ve memur yeti┼čtirmek, Güvenlik Bilimleri alan─▒nda lisansüstü e─čitim ve ö─čretim vermek, Polis Yüksekö─čretim Kurumlar─▒ olarak ça─čda┼č ve bilimsel ara┼čt─▒rmalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda güvenlik hizmetinin geli┼čmesine ve kalk─▒nmas─▒na destek olmak, yurt içi ve yurt d─▒┼č─▒ kurumlarla i┼čbirli─či yapmak suretiyle evrensel ve ça─čda┼č geli┼čmeye katk─▒da bulunmakt─▒r.

Polis Akademisi'nin amac─▒; bilimsel özerkli─če sahip, bünyesinde fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullar─▒ bulunan bir yüksek ö─čretim kurumu olarak Emniyet Te┼čkilat─▒'n─▒n memur, amir ve yönetici ihtiyac─▒n─▒ kar┼č─▒lamak, ön lisans ve lisans üstü e─čitim-ö─čretim yapma, bilimsel ara┼čt─▒rma, yay─▒n ve dan─▒┼čmanl─▒k yapmakt─▒r.

Bu amaçlar yerine getirilirken:

  • Ö─črencilere Atatürk ilke ve ink─▒laplar─▒ do─črultusunda Atatürk milliyetçili─či, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine ba─čl─▒ hizmet bilincinin ve mesleki de─čerlerin kazand─▒r─▒lmas─▒ sa─član─▒r.
  • Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize ba─čl─▒ ┼čekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geli┼čtirilir ve ö─črencilere milli birlik ve beraberli─či güçlendirici ruh ve irade gücü kazand─▒r─▒l─▒r.

Fak├╝lte ve Meslek Y├╝ksekokulu, b├Âl├╝m ve program kontenjan bilgileri a├ž─▒kland─▒─č─▒nda sitemizdeki yerini alacakt─▒r.