Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Üniversitenin Misyonu; Kırgız ve Türk gençleri ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarındaki gençlerin birlikte öğrenmelerini, ortak anlayış ve işbirliğini geliştirmelerini ve üniversitenin dünya bilimine katkı yapmasını sağlayarak Türk uygarlığının rönesansına destek vermektir. Üniversitenin bu misyon çerçevesindeki amaçları şunlardır:

Çağdaş eğitim standart ve yöntemleri ile çağdaş üniversite yönetim modeli kullanarak Kırgızistan Cumhuriyeti yükseköğretim sistemi için bir örnek oluşturmak ve dünya ile entegrasyonda öncü rol oynamak,

Çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanmış, insan haklarına saygılı, milli kimlik bilincine sahip, manevi değerlerine bağlı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı ve toplumsal sorumluluk anlayışına sahip yapıcı ve yaratıcı kuşaklar yetiştirmek,

Gelişmiş ülkelerin demokrasi ve piyasa ekonomisi deneyimlerinden yararlanarak, Kırgızistan Cumhuriyetindeki demokrasileşme ve piyasa ekonomisine geçiş süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak,

Araştırma-geliştirme, yayın ve bilgi teknolojileri yatırımlarıyla, dünya bilim literatürünün geliştirilmesine ve dünyadaki bilginin paylaşımına katkıda bulunmak,

Türk dünyası gençlerini, ulusal değerlerine bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek ve uluslararası topluluğun seçkin üyeleri haline getirmek,

Gelecek kuşaklar, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, sürekli değişen-gelişen topluma uyum sağlayabilen, demokratik yaşamın gerektirdiği kurallara saygılı, katılımcı, risk alabilen, işbirliğine açık, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaratıcı, araştırmacı, sanatsal duyarlığı gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetiştirmek,

Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, lisans veya lisansüstü derecelere sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Lisans bölümlerini listelenmektedir.

Edebiyat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
BATI DİLLERİ DİL Ücretsiz
DOĞU DİLLERİ DİL Ücretsiz
DOĞU DİLLERİ DİL Ücretsiz
FELSEFE EA Ücretsiz
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK(DİL-3) DİL Ücretsiz
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA Ücretsiz
SOSYOLOJİ EA Ücretsiz
TARİH SÖZ Ücretsiz
TÜRKOLOJİ SÖZ Ücretsiz

Fen Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Biyoloji SAY Ücretsiz
Matematik SAY Ücretsiz

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
FİNANS VE BANKACILIK(FAKÜLTE) EA Ücretsiz
İKTİSAT EA Ücretsiz
İşletme EA Ücretsiz
ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA Ücretsiz

İlahiyat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İSLAM BİLİMLERİ SÖZ Ücretsiz

İletişim Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
GAZETECİLİK SÖZ Ücretsiz
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK(FAKÜLTE) SÖZ Ücretsiz
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA SÖZ Ücretsiz

Mühendislik Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Mühendisliği SAY Ücretsiz
Çevre Mühendisliği SAY Ücretsiz
Gıda Mühendisliği SAY Ücretsiz
Kimya Mühendisliği SAY Ücretsiz

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Bölüm Puan Türü Burs Türü
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (YÜKSEKOKUL) SÖZ Ücretsiz
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL) EA Ücretsiz

Veteriner Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
VETERİNERLİK SAY Ücretsiz

Ziraat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Bahçe ve Tarla Bitkileri SAY Ücretsiz
Bitki Koruma SAY Ücretsiz
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'nin ön lisans bölümü bulunmamaktadır.