Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

KIRGIZİSTAN

Öğrenci Sayısı

-

Uluslararası Öğrenci

-

Yerleşme Oranı

-

Ortalama Ücret

-

Erasmus

-

Teknoloji Ofisi

-

Üniversitenin Misyonu; Kırgız ve Türk gençleri ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarındaki gençlerin birlikte öğrenmelerini, ortak anlayış ve işbirliğini geliştirmelerini ve üniversitenin dünya bilimine katkı yapmasını sağlayarak Türk uygarlığının rönesansına destek vermektir. Üniversitenin bu misyon çerçevesindeki amaçları şunlardır:

Çağdaş eğitim standart ve yöntemleri ile çağdaş üniversite yönetim modeli kullanarak Kırgızistan Cumhuriyeti yükseköğretim sistemi için bir örnek oluşturmak ve dünya ile entegrasyonda öncü rol oynamak,

Çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanmış, insan haklarına saygılı, milli kimlik bilincine sahip, manevi değerlerine bağlı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı ve toplumsal sorumluluk anlayışına sahip yapıcı ve yaratıcı kuşaklar yetiştirmek,

Gelişmiş ülkelerin demokrasi ve piyasa ekonomisi deneyimlerinden yararlanarak, Kırgızistan Cumhuriyetindeki demokrasileşme ve piyasa ekonomisine geçiş süreçlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak,

Araştırma-geliştirme, yayın ve bilgi teknolojileri yatırımlarıyla, dünya bilim literatürünün geliştirilmesine ve dünyadaki bilginin paylaşımına katkıda bulunmak,

Türk dünyası gençlerini, ulusal değerlerine bağlı kalarak evrensel görüş ve değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek ve uluslararası topluluğun seçkin üyeleri haline getirmek,

Gelecek kuşaklar, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, sürekli değişen-gelişen topluma uyum sağlayabilen, demokratik yaşamın gerektirdiği kurallara saygılı, katılımcı, risk alabilen, işbirliğine açık, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaratıcı, araştırmacı, sanatsal duyarlığı gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetiştirmek,

Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, lisans veya lisansüstü derecelere sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Konferans Salonu
Kütüphane
Spor Salonu
Yemekhane
Öğrenci Yurdu
Sağlık Merkezi
Banka
Otopark
Güvenlik
Kafeterya
Engelsiz Kampüs
Teknoloji Ofisi
Fotokopi Merkezi
Erasmus

Lisans bölümlerini listelenmektedir.

Edebiyat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) DİL Ücretsiz
Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) DİL Ücretsiz
Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) DİL Ücretsiz
Felsefe EA Ücretsiz
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) DİL Ücretsiz
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA Ücretsiz
Sosyoloji EA Ücretsiz
Tarih SÖZ Ücretsiz
Türkoloji SÖZ Ücretsiz

Fen Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Biyoloji SAY Ücretsiz
Matematik SAY Ücretsiz

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Finans ve Bankacılık EA Ücretsiz
İktisat EA Ücretsiz
İşletme EA Ücretsiz
Uluslararası İlişkiler EA Ücretsiz

İlahiyat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
İslam Bilimleri SÖZ Ücretsiz

İletişim Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Gazetecilik SÖZ Ücretsiz
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ Ücretsiz
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ Ücretsiz

Mühendislik Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Bilgisayar Mühendisliği SAY Ücretsiz
Çevre Mühendisliği SAY Ücretsiz
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ Ücretsiz
Gıda Mühendisliği SAY Ücretsiz
Kimya Mühendisliği SAY Ücretsiz
Turizm ve Otel İşletmeciliği EA Ücretsiz

Veteriner Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Veteriner Fakültesi SAY Ücretsiz

Ziraat Fakültesi

Bölüm Puan Türü Burs Türü
Bahçe ve Tarla Bitkileri SAY Ücretsiz
Bitki Koruma SAY Ücretsiz
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'nin ön lisans bölümü bulunmamaktadır.