İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Bilimsel bilgiyi üreten, uygulamaya aktaran ve yaygınlaştıran bir sağlık ihtisas üniversitesi olmaktır.

İzmir ve çevresinde sağlıkla ilgili politika belirleme ve uygulama süreçlerine liderlik eden, hizmet sunumunda ulusal kalite standartlarının yanı sıra uluslararası kalite standartlarını da yakalama konusunda kararlı; eğitim, araştırma ve topluma hizmet fonksiyonları bakımından öncü bir yükseköğretim kurumu olmak ve sorumlu, girişimci, düşünen, araştıran, akademik ve mesleki alanda başarılı bireyler yetiştirmektir.

Fakülte ve Meslek Yüksekokulu, bölüm ve program kontenjan bilgileri açıklandığında sitemizdeki yerini alacaktır.