Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi

YÖK’TEN “YATAY GEÇİŞ”, “ÇİFT ANADAL” VE “YAN DAL”A YÖNELİK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!

YÖK’TEN “YATAY GEÇİŞ”, “ÇİFT ANADAL” VE “YAN DAL”A YÖNELİK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!

YÖK, ön lisans ve lisans arası geçiş, çift anadal, yandal ve  kredi transferi yönetmeliğinde değişiklik yaptı…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 21 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’ de önemli bir karar yayımladı. Yayımlanan kararda lisans ve ön lisans bölümler arasında geçiş, çift anadal, yandal ve kurumlar arası kredi transferi esaslarında değişiklik yapıldı. YÖK’ün açıkladığı değişikliklerden bazıları şu şekilde;

Yatay geçişte üniversite senatoları ayrıca kullanılacak kriter belirleyebilir

Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçmesine olanak sağlayan yatay geçiş işleminde YÖK tarafından değişiklik yapıldı. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenirken YÖK’ün yayınladığı yeni yönetmeliğe göre, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversite senatoları ayrıca kullanılacak kriterler belirleyebilecek.

Başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde YÖK tabloları esas alınacak

YÖK, yatay geçiş başvuru ve değerlendirilmesinde dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde değişiklik yaptı. Yatay geçiş başvuru ve değerlendirilmesinde dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde üniversitelerin kullanacağı karşılıklar yerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları esas alınacak.

Genel not ortalaması ikinci kez 70’in altına düşen öğrencinin ÇAP kaydı silinir!

Lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma olanağı sağlayan çift anadal programında öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekiyor. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. YÖK, 65 rakamını 70’e çıkardı. Çift anadal yönetmeliğine göre genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 70’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm