Diyaliz Bölümü Avantajları

Diyaliz Bölümü Avantajları

Diyaliz Bölümü Avantajları

Böbrek hastalarının ihtiyacı olan diyaliz makinelerinin kullanımında, uygulanmasında ve bakımında görev yapacak diyaliz teknikerleri, Diyaliz programı eğitim programı ile yetiştirilmektedir. Programın avantajları arasında en başta sayabileceğimiz avantaj, iş olanaklarının oldukça fazla olmasıdır.

Diyaliz mezunlarının diyaliz merkezlerinde, tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışma olanakları vardır. Üniversite tercihi olarak avantajlı bir alan olan Diyaliz özel bir alanda ihtiyaç duyulan elamanları yetiştirir.

Diyaliz konusunda tüm detaylara hâkim olan diyaliz teknikerleri dışında hiç kimse diyaliz uygulaması yapamaz. Bu nedenle tüm diyaliz merkezlerinin diyaliz mezunlarına ihtiyacı vardır.

Diyaliz Programında Görülen Dersler

Sağlık meslek programları alanına giren diyaliz iki yıllık bir programdır.  Üniversitemizin Diyaliz programında teorik ve uygulamalı dersler bir arada planlanmaktadır. Diyaliz’in dersleri arasında; anatomi ve fizyoloji, biyokimya, diyaliz, diyaliz ekipmanlarının kullanımı, nefroloji, hastalıklar bilgisi gibi dersler yer almaktadır.

Diyaliz derslerinde diyaliz makinelerinin kullanılması, diyaliz hastalarına yaklaşım teknikleri, diyaliz uygulamasının detayları öğretilir. Diyaliz teknikerlerine sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulur. Diyaliz mezunlarımız iş hayatı için tam olarak donanımlı olurlar.

Diyaliz Mezunlarının İş Olanakları

Diyaliz mezunları devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, diyaliz merkezlerinde diyaliz teknikeri olarak çalışabilirler. Diyaliz programında mezun olurken öğrenciler staj yapmaktadır. Öğrenciler, staj yaptıkları kurumda çalışmaya devam dahi edebilirler.

Üniversitemizin diyaliz bölümü iş hayatında başarılı olacak donanıma sahip öğrenciler yetiştirmektedir. Uygulamalı derslerimizle diyaliz teknikeri olacak öğrencilerimizin her detayda başarılı olmasını sağlıyoruz. Deneyim ve pratik sahibi olan öğrencilerimiz hemen iş hayatına atılıyor ve başarıyla mesleklerini icra ediyorlar.