ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (YÜKSEKOKUL) Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Kırklareli Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Pamukkale Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Pamukkale Üniversitesi

Ücretsiz / İkinci Öğretim

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim