TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler

Marmara Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Dicle Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Atatürk Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Balıkesir Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Gazi Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim