KİMYA Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

%50 İndirimli / Birinci Öğretim

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Trakya Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Erciyes Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Akdeniz Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Marmara Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Selçuk Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Ankara Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Ankara Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Düzce Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Dicle Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Atatürk Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

İnönü Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Fırat Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Balıkesir Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Gebze Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Pamukkale Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Kocaeli Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Bursa Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ücretsiz / Birinci Öğretim

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Karabük Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Sakarya Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Kırıkkale Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Ege Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Gazi Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Mersin Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Boğaziçi Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Koç Üniversitesi

Burslu / Birinci Öğretim

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Çukurova Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Hacettepe Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ücretsiz / Birinci Öğretim